jump to navigation

Dijital Okuryazarlık ve Dijital Bölünme Şubat 7, 2008

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teknoloji, teorik.
add a comment

E-öğrenme uzmanı Ayşe Kök’ün Digital Learning sitesindeki “Literature Review of Digital Literacy and Digital Divide” başlıklı makalesi küresel ölçekte dijital okuryazarlığın nasıl geliştirilebileceği ve bunun önündeki en büyük engel olan dijital bölünmeye karşı neler yapılabileceğine dair güzel bir literatür taraması niteliğinde.

Bilgisayar teknolojileri geliştikçe bunları eğitim için kullanmak da yaygınlaşıyor ancak bu durum makalenin de belirttiği “bilgiye erişimde imkan farklılığı” problemini gündeme getiriyor. Teorik çalışmaların yanısıra olgusal çalışmaların ve vaka analizlerinin de ele alındğı yazı büyük ölçekte (ülke, bölge, kıta, vs.) e-öğrenme uygulamaları geliştirmeyi düşünen organizasyonların karşılabileceği sorunlara ışık tutması açısından da önemli.

Bu güzel literatür taramasının sonunda yazıda kendilerine atıfta bulunulan makalelerin bir listesi de referans olarak sunulursa (mesela yazının bir sonraki sürümünde) okur için mutlaka çok faydalı olacaktır.

Reklamlar

2008 Yılında E-Öğrenmeyi Şekillendirecek 9 Trend Ocak 29, 2008

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teknoloji.
1 comment so far

Bill Brandon’ın Learning Solutions e-Magazine’de dün yayınlanan “Nine Trends That Will Shape e-Learning in 2008” başlıklı makalesi bu sene e-öğrenim dünyasında etkili olacak yeni ve gelişmekte olan eğilimleri ele alıp önemli noktalara dikkat çekiyor [1].

Brandon, e-öğrenmeyi bu sene şekillendirecek trendleri 9 ana başlık altında toplamış: iş dünyasındaki durgunluk, genişbant ve WiFi teknolojilerinin tabana yayılması, 3G ve WiFi destekli mobil cihazlar, ‘bulutlarda çalışmak’, video, kurumsal sosyal şebekeleşme (social networking), kullanıcılar ile karar vericilerin beklentileri, e-öğrenme kavramının yeniden tanımlanması ve e-öğrenme araçları kategorilerinin sınırları arasındaki bulanıklaşma.

(daha&helliip;)

Web Madenciliği ile Daha İyi Bir E-öğrenme Modeli Mümkün Mü? Ocak 9, 2008

Posted by uzaktanegitim in blackboard, data mining, e-öğrenme, e-learning, machine learning, teknoloji, veri madenciliği, web madenciliği, web mining.
3 comments

Web madenciliği kısaca Web sayfaları ve servislerinden otomatik olarak bilgi çekip bunlardaki kalıpları keşfetmek için veri madenciliği tekniklerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. Acaba makina öğrenme (machine learning) ve veri madenciliği (data mining) tekniklerinin özel bir dalı olan web madenciliği yöntemleri ile daha iyi e-öğrenme sistemleri geliştirmek mümkün müdür?

Missouri-Columbia Üniversitesinden James Laffey ve Jiye Ai’nin “Web Mining as a Tool for Understanding Online Learning” başlıklı makalesi bu ve benzeri sorulara olumlu cevaplar vermenin yanısıra güzel ve pratik bir örnek de gösteriyor: Yazıda somut olarak bir Blackboard (webct) e-öğrenme sisteminin web madenciliği ile nasıl daha da faydalı ve verimli hale getirilebileceği anlatılıyor.

Araştırmacılar, makalenin başında web madenciliği tekniklerinin başlıca şu üç noktada ciddi fayda getireceğini belirtmişler:

(daha&helliip;)

Spoken Dialogue for Intelligent Tutoring Systems: Opportunities and Challenges Aralık 25, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, psikoloji, teknoloji.
add a comment

Spoken Dialogue for Intelligent Tutoring Systems: Opportunities and Challenges

Diane Litman, University of Pittsburgh, USA (Currently Leverhulme Visiting Professor, University of Edinburgh, UK)

Cognitive Science Colloquium Series, December 27th, 2007 16:00, TB250 @ Boğaziçi University

In recent years, the development of intelligent tutoring dialogue systems has become more prevalent, in an attempt to close the performance gap between human and computer tutors. Tutoring applications differ in many ways, however, from the types of applications for which spoken dialogue systems are typically developed. This talk will illustrate some of the opportunities and challenges in this area, focusing on issues such as affective reasoning, discourse and dialogue analysis, and performance evaluation.

(daha&helliip;)

iJET: International Journal of Emerging Technologies in Learning Aralık 13, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teknoloji, teorik.
1 comment so far

International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) has just published its latest issue at http://www.i-jet.org . We invite you to review the Table of Contents and visit our web site to review articles and items of interest.

Special Focus Papers ICL2007

  • XML and Databases for E-Learning Applications
  • From Questions to Queries
  • Agents in E-learning
  • Multiple Language, User-Friendly Sign Language Chat

(daha&helliip;)

CREST+: E-öğretimde Doğru Forum Soruları Oluşturma Modeli ve Teknikleri Kasım 29, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
8 comments

Daha önceki blog girdilerimizde uzaktan eğitim ve e-öğrenme ortamlarında karşılıklı etkileşimin ne kadar önemli olduğunu çeşitli örneklerle vurgulamıştık. Tamamen bilgisayar ve Internet üzerinden etkileşim kuran öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında etkileşimi, dolayısı ile eğitimin kalitesini artırmak için en sık başvurulan araçlardan biri de tartışma forumlarıdır. Öğretim görevlisi böyle
bir forumda belli tekniklere göre soru sorarsa hem sınıfın öğrenme performansını hem de sosyal etkileşimi artırabilir.

Akin ve Neal’in “CREST+ Model: Writing Effective Online Discussion Questions” başlıklı makalesi e-öğretim ortamlarında forum kullanımına ve özel olarak soru oluşturma tekniğine dair CREST+ isimli güzel bir teknik sunmaktadır.

CREST+ kısaltması, oluşturulacak sorularla ilgili şu bileşenleri içermektedir: C(ognitive), R(eading basis), E(xperiential possibility), ST(style and type), + (good structure).

(daha&helliip;)

MERLOT: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching Kasım 27, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning.
1 comment so far

Zaman zaman bu blogda uzaktan eğitim / e-öğrenme ile ilgili faydalı sitelere ve değerli kaynaklara yer veriyoruz. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) da bu kaynaklardan biri.

Yüksek öğrenim alanında çalışan pek çok üyeyi bünyesinde barındıran MERLOT web sitesinde uzaktan eğitimle ilgili pek çok malzeme mevcut. Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, düzgün şekilde sınıflandırılmış ve kolayca aranıp bulunabilen bu yapı gerek öğretim görevlileri gerekse öğrenciler için önemli bir oluşum.

Sınıflandırmaya bir örnek vermek için bilişsel bilimler (cognitive sciences) ile ilgili ders hazırlamaya çalışan bir öğretim görevlisinin MERLOT’tan kolayca nasıl faydalanabileceğini gösterelim:

(daha&helliip;)

Öğrencilerinizin Daha Çok Bilgiyi Kolayca Hatırlamasını Sağlayın Kasım 17, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, psikoloji, teorik.
1 comment so far

Akademik ya da profesyonel hayata yönelik olarak çalışan eğitimciler olarak tabii ki çok iyi e-learning dersleri hazırlamak isteriz. Her ne kadar tüm e-learning hedefleri aynı olmasa da bir ders tasarlarken öğrencinin o dersi çok daha kolay hatırlamasını ve gerçek
dünyada kullanmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır.

Bunun için öğrencinin e-learning dersinin içeriğini işlerken çalışan beyin süreçlerini anlamanız gerekmektedir. Bu yazıda bilişsel öğrenme teorisinden çok kısaca bahsedecek ve e-learning dersleri ile bağlantısı üzerinde duracağız.

(daha&helliip;)

2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme Kasım 11, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, konferans.
add a comment

27-28 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası bir e-öğrenme konferansı düzenleniyor:

“27-29 Mart 2008 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme’nin amaçları arasında gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamak bulunmaktadır.

Uluslararası alanda düzenlenen bu konferansta e-öğrenme konusunda çalışmakta olan akademisyenler, sektör temsilcileri, devlet ve vakıf ilk ve orta öğretim okulları ve üniversitelerinden temsilcilerin çalışma alanlarında özgün bildiriler sunmaları ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaları beklenmektedir.”

Detaylı bilgi için: http://futurelearning.org.tr

EduGarage ve OSCELOT Kasım 6, 2007

Posted by uzaktanegitim in blackboard, e-öğrenme, e-learning, teknoloji.
add a comment

EduGarage kısa süre önce Blackboard online eğitim şirketi tarafından duyurulan yeni Bb geliştirici ağı.

Bu yeni geliştirici arayüzü ile Bb geleneksel alışkanlıkları bir kenara bırakıyor ve Wiki + Twitter tarzı bir camia ortamı oluşturmayı hedefliyor gibi görünüyor. EduGarage ortamı gelişticirilerin bir araya gelmeleri, fikir alışverişinde bulunmaları ve güçlü uzaktan eğitim araçları geliştirmeleri için gerekli kaynakları sağlayacak bir ortam.

Sitenin şu anda en ilgi çekici kısımlarından biri kamuya açık olarak sunulmuş olan “Blackboard Developers Conference 2007 presentations” bölümü. Burada konferanstaki prezentasyonların PowerPoint dosyalarına, videolarına ve örnek kodlara erişmek mümkün.

Elbette Blackboard altyapısını geliştirmek için kullanılan “Building Block”lar burada anlatılanlarla sınırlı değil. OSCELOT (Open Source Community for Educational Learning Objects and Tools) sitesi de açık kodlu pek çok uzaktan eğitim / online learning projesini bünyesinde barındırıyor. Buradaki açık kodlu ‘building block’ları inceleyerek kendi bloklarınızı geliştirmeye başlamanız mümkün.