jump to navigation

Eğitim Tasarımcısı Ne İş Yapar? Mart 14, 2008

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, teorik.
6 comments

Eğitim tasarımcısı (Instructional Designer) ülkemizde yeni yeni kullanılan, oysa yurtdışında uzun zamandır bilinen bir uzman türü. Öyle ki hayatını bir eğitim tasarımcısı olarak sürdüren Reuben Tozman, Learning Solutions e-Magazine dergisinde yayınlanan “Yeni Nesil Eğitim Tasarımcıları” isimli bir makale kaleme almış. Ülkemizde daha tam olarak ne işle iştigal ettikleri bilinmezken, bazı coğrafyalarda eski tipte eğitim tasarımından vazgeçilmesi gerektiğine dair bir makele görünce, derhal bu makaleyi okuyup paylaşmak kaçınılmaz oldu.

Tozman’ın makelesi aslında oldukça dağınık bir makale. Belki 2-3 makalede anlatılması gereken iddia ve/veya yorumları bir makeleye sığdırmaya çalışmasa daha derli toplu bir makele olur, iddia daha seçik olarak verilebilirdi. Buna rağmen, bizler için önemli olabilecek bir kaç nokta öne çıkıyor.

(daha&helliip;)

Reklamlar

Dijital Okuryazarlık ve Dijital Bölünme Şubat 7, 2008

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teknoloji, teorik.
add a comment

E-öğrenme uzmanı Ayşe Kök’ün Digital Learning sitesindeki “Literature Review of Digital Literacy and Digital Divide” başlıklı makalesi küresel ölçekte dijital okuryazarlığın nasıl geliştirilebileceği ve bunun önündeki en büyük engel olan dijital bölünmeye karşı neler yapılabileceğine dair güzel bir literatür taraması niteliğinde.

Bilgisayar teknolojileri geliştikçe bunları eğitim için kullanmak da yaygınlaşıyor ancak bu durum makalenin de belirttiği “bilgiye erişimde imkan farklılığı” problemini gündeme getiriyor. Teorik çalışmaların yanısıra olgusal çalışmaların ve vaka analizlerinin de ele alındğı yazı büyük ölçekte (ülke, bölge, kıta, vs.) e-öğrenme uygulamaları geliştirmeyi düşünen organizasyonların karşılabileceği sorunlara ışık tutması açısından da önemli.

Bu güzel literatür taramasının sonunda yazıda kendilerine atıfta bulunulan makalelerin bir listesi de referans olarak sunulursa (mesela yazının bir sonraki sürümünde) okur için mutlaka çok faydalı olacaktır.

iJET: International Journal of Emerging Technologies in Learning Aralık 13, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teknoloji, teorik.
1 comment so far

International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) has just published its latest issue at http://www.i-jet.org . We invite you to review the Table of Contents and visit our web site to review articles and items of interest.

Special Focus Papers ICL2007

  • XML and Databases for E-Learning Applications
  • From Questions to Queries
  • Agents in E-learning
  • Multiple Language, User-Friendly Sign Language Chat

(daha&helliip;)

CREST+: E-öğretimde Doğru Forum Soruları Oluşturma Modeli ve Teknikleri Kasım 29, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
8 comments

Daha önceki blog girdilerimizde uzaktan eğitim ve e-öğrenme ortamlarında karşılıklı etkileşimin ne kadar önemli olduğunu çeşitli örneklerle vurgulamıştık. Tamamen bilgisayar ve Internet üzerinden etkileşim kuran öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında etkileşimi, dolayısı ile eğitimin kalitesini artırmak için en sık başvurulan araçlardan biri de tartışma forumlarıdır. Öğretim görevlisi böyle
bir forumda belli tekniklere göre soru sorarsa hem sınıfın öğrenme performansını hem de sosyal etkileşimi artırabilir.

Akin ve Neal’in “CREST+ Model: Writing Effective Online Discussion Questions” başlıklı makalesi e-öğretim ortamlarında forum kullanımına ve özel olarak soru oluşturma tekniğine dair CREST+ isimli güzel bir teknik sunmaktadır.

CREST+ kısaltması, oluşturulacak sorularla ilgili şu bileşenleri içermektedir: C(ognitive), R(eading basis), E(xperiential possibility), ST(style and type), + (good structure).

(daha&helliip;)

Öğrencilerinizin Daha Çok Bilgiyi Kolayca Hatırlamasını Sağlayın Kasım 17, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, psikoloji, teorik.
1 comment so far

Akademik ya da profesyonel hayata yönelik olarak çalışan eğitimciler olarak tabii ki çok iyi e-learning dersleri hazırlamak isteriz. Her ne kadar tüm e-learning hedefleri aynı olmasa da bir ders tasarlarken öğrencinin o dersi çok daha kolay hatırlamasını ve gerçek
dünyada kullanmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır.

Bunun için öğrencinin e-learning dersinin içeriğini işlerken çalışan beyin süreçlerini anlamanız gerekmektedir. Bu yazıda bilişsel öğrenme teorisinden çok kısaca bahsedecek ve e-learning dersleri ile bağlantısı üzerinde duracağız.

(daha&helliip;)

Uzaktan Eğitimde Camia (Community) Etkinliğinin Önemi Kasım 2, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
1 comment so far

Gerek klasik, fiziksel, sınıf tabanlı eğitimde, gerekse Internet tabanlı uzaktan eğitim modellerinde insanların birlikte bir şeyler yapıp öğrenmelerinin önemi inkar edilemeyecek boyuttadır.

MERLOT Journal of Online Learning and Teaching dergisinin son sayısında Vesely, Bloom ve Sherlock’un “Key Elements of Building Online Community: Comparing Faculty and Student Perceptions” makalesi de bu önemli konuya değiniyor.

Bu önemli makalede gözümüze çarpan önemli noktaları kendi perspektifimizi de göz önünde bulundurarak özetlemek gerekirse:

(daha&helliip;)

Best Practices for Online Business Education – Uzaktan Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ekim 23, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, e-mba, mba, teorik.
3 comments

Kısa bir süre önce IRRODL (International Review of Research in Open and Distance Learning) dergisinde okuduğumuz ve John R. Grandzol ile Christian J. Grandzol tarafından yazılmış “Best Practices for Online Business Education” makalesi uzaktan ve bilgisayar tabanlı eğitim konusunda önemli noktalara değiniyor. Üzerinde durulan noktaların bizim de 8 yıla yakın uzaktan Internet tabanlı eğitim deneyimimizle uyumlu olduğunu belirtmekte fayda var.

Makale, uzaktan eğitimin gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ettiğini vurguluyor ve Sloan Consortium‘a göre özellikle ABD’de uzaktan eğitim / online learning ile ilgili tutarlı bir artış söz konusu. Bu hemen her sene %40 gibi bir oranda seyrediyor!

Swan (2003)’e göre Internet tabanlı dersler farklı açılardan düşünme, karmaşık anlama süreçlerini olgulaştırma ve tartışma kültürünü geliştirme gibi avantajlar getiriyor çünkü öğrenciye daha az ürkütücü bir ortamda rahat iletişim imkanı sunuyor. Internet tabanlı bir ders geliştirirken bunları göz önünde bulundurmak bir hayli önemli.

(daha&helliip;)

Mikroöğrenme ve E-öğrenme 2.0 Ağustos 8, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teorik.
2 comments

“Yeni teknolojilerle karşılaştığımızda verdiğimiz tepki şekli hep aynıdır, onların kısa vadeli etkilerini abartırken uzun vadeli etkilerini küçümseriz.” — Roy Amara

2007’nin sonuna gelirken bilgiye, öğrenmeye, e-öğrenmeye ve bunlarla ilgili teknolojiler ile süreçlere dair bakış açılarımız yavaş yavaş dönüşüme uğramaktadır. Daha önceki yazılarımızdan birinde belirttiğimiz gibi geleneksel eğitim mantalitesini ve klasik okul sistemini sadece sayısal ortama uyarlayıp benzer düşünce kalıplarında ısrar etmenin zamanı hızla geçmektedir [1].

Bu süreçte gündeme gelmeye başlamış yeni ve önemli kavramlardan biri de mikroöğrenme (microlearning) kavramıdır. Geleneksel e-öğrenme yöntemlerinden farklı olarak, mikroiçerik (microcontent) üzerinden kısa süreli, sosyal etkileşime de geçebilecek şekilde bir öğrenme yöntemi olan mikroöğrenme aslında hayat boyu eğitim kavramının e-öğrenme dünyasına yansıyan şekli olarak düşünülebilir. Mikroöğrenme aşağıdaki işlevlere hizmet ettiği takdirde başarılı bir model olarak eski modellerin yerini almaya başlayacaktır [2]:
(daha&helliip;)

‘Know-where’: 21. Yüzyılda E-Öğrenmeye Radikal Bir Yaklaşım (*) Temmuz 31, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teorik.
5 comments

Bilgi kavramı ekonominin gelişimine bağlı olarak 21. yüzyılda radikal bir değişime uğramıştır. Bunu kavrayan e-öğrenme sistemleri başarılı olacaktır. Buna uygun bir yaklaşım geliştirmeyen sistemler ise ne kadar gelişmiş bir teknoloji kullanırlarsa kullansınlar uzun vadede başarısızlığa mahkumdurlar. “Eğitim, hayat boyu eğitimdir” fikri ise bir başka düşünceyi vurgulamaktadır: Bir e-öğrenme projesi zamansal ya da mekansal olarak kısıtlanamaz.

Yukarıdaki gerekçelerden ötürü bir e-öğrenme uygulaması ‘know-where’ kavramını içselleştirmiş ve uygulamaya geçirmiş olmalıdır. Bu kavram bilginin ‘know-what’ ve ‘know-how’ aşamalarından sonra gelen aşamasıdır. Bilgi artık biriktirilen statik ham veriden çıkmış, nerede olduğu bir kez tespit edildikten sonra entegre şekilde kullanılacak halde tutulan bir varlık haline dönüşmüştür.

Bilgi kavramı bir kez böyle tanımlandıktan sonra öğrenme de buna göre yeniden tanımlanmalıdır, dolayısı ile ‘öğrenme’ artık aktörler, kaynaklar ve diğer aktörler arasındaki bağlantıların şartlara uygun şekilde oluşturulması, güçlendirilmesi yahut zayıflatılması demektir. Bu tanım başarılı bir e-öğrenme yapısını mimarisini getireceği gibi insan beynindeki en temel öğrenme mekanizmalarına da paraleldir.

Bu makalemizde bilginin doğasını ‘bağlantıcı’ (connectivist) çerçevede tanımladıktan sonra bununla bağlantılı olarak bir e-öğrenme sisteminin sağlaması gereken kriterleri ele alacağız. Bu yeni perspektifin ne kadar avantajlı olduğuna dair argümanlarımızı ortaya koyduktan sonra mevcut e-öğrenme sistemlerinin dezavantajlarını belirteceğiz. (daha&helliip;)