jump to navigation

Yeni Teknolojiler Yeni Pedagojiler: Yüksek Öğrenimde Mobil Öğrenme Haziran 16, 2009

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teknoloji.
add a comment

Jan Herrington, Anthony Herrington, Jessica Mantei, Ian Olney ve Brian Ferry editörlüğünde hazırlanan ‘New technologies, new pedagogies: Mobile learning in higher education‘ başlıklı kitabın amacı hayatımızın her yanını saran cep telefonları, PDAlar ve müzikçalar gibi cihazların eğitimde pedagojik olarak nasıl kullanılabileceğini incelemek.

Çeşitli pedagojik tekniklerle en son mobil teknolojilerin verimli ve eğitime yönelik olarak nasıl birleştirilebileceğini ele alan eserin tam metnine http://ro.uow.edu.au/edupapers/91/ adresinden erişmek mümkün.

Reklamlar

CMN147: Bir Üniversitede Verilen En Acayip E-Learning Destekli Ders Ekim 23, 2008

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teknoloji.
Tags:
add a comment

Bill Gates, Elvis Costello’nun ’45’ isimli şarkısı , Clint Eastwood’un ‘Dirty Harry’ filmi, Beatles, Nim oyunu, şehir hız limitleri, bilgisayarların işleyişi, Turing ve Tim Berners-Lee arasındaki ortak nokta nedir?

Tüm bunlar ve çok daha fazlası İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki önemli bir inovasyon örneği olan CMN147 yani ‘Mathematical Numeracy for Social Scientists – 1’ (Sosyal Bilimciler için Sayısal Okuryazarlık – 1) dersinin bir parçası.

Bilgisayar Bilimleri bölümü tarafından hazırlanıp okuldaki tüm sosyal bölümlerdeki 1. sınıf öğrencilerine verilen bu ders, şu anda aralarında benim de bulunduğum 3 farklı hoca tarafından, 4 ‘section’ halinde 600 kişiye veriliyor ve üniversiteye yeni başlayan öğrencilere gerek günlük gerekse akademik yaşamda sayılar, sayılar arasındaki ilişkiler ve bilgisayarlar konusunda eleştirel, analitik ve keskin bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Bir öğrenci olarak derste sahneye çıkıp az önce izlediğiniz filmdeki Nim oyununda hocayı yenmeye çalışıp bir türlü yenememeye dek tutun da (çünkü işin arkasındaki teoriyi ve soyutlamayı bilmiyorsunuz!) çeşitli şarkı sözlerindeki sayıların gerçeklerle ilişkisine, bilgisayarların tarihçesinden Internet’in aslında nasıl ortaya çıktığına dek pek çok konu epey yoğun bir hoca öğrenci etkileşimi içinde ele alınıyor.

Ders destek sistemi olarak açık kaynak kodlu özgür bir yazılım olan Moodle kullanılıyor ve sistemde her hafta gerçekleştirilen 3 saatlik derslerin tüm videoları mevcut olup herkes tarafından izlenebilir halde. Tek yapılması gereken http://cmn.cs.bilgi.edu.tr/login/index.php adresini ziyaret edip ‘Login as a guest’ düğmesine basıp içeri girmek ve http://cmn.cs.bilgi.edu.tr/course/view.php?id=5 adresinden ‘Lecture Video’ları izlemek.

CREST+: E-öğretimde Doğru Forum Soruları Oluşturma Modeli ve Teknikleri Kasım 29, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
8 comments

Daha önceki blog girdilerimizde uzaktan eğitim ve e-öğrenme ortamlarında karşılıklı etkileşimin ne kadar önemli olduğunu çeşitli örneklerle vurgulamıştık. Tamamen bilgisayar ve Internet üzerinden etkileşim kuran öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında etkileşimi, dolayısı ile eğitimin kalitesini artırmak için en sık başvurulan araçlardan biri de tartışma forumlarıdır. Öğretim görevlisi böyle
bir forumda belli tekniklere göre soru sorarsa hem sınıfın öğrenme performansını hem de sosyal etkileşimi artırabilir.

Akin ve Neal’in “CREST+ Model: Writing Effective Online Discussion Questions” başlıklı makalesi e-öğretim ortamlarında forum kullanımına ve özel olarak soru oluşturma tekniğine dair CREST+ isimli güzel bir teknik sunmaktadır.

CREST+ kısaltması, oluşturulacak sorularla ilgili şu bileşenleri içermektedir: C(ognitive), R(eading basis), E(xperiential possibility), ST(style and type), + (good structure).

(daha&helliip;)

MERLOT: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching Kasım 27, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning.
1 comment so far

Zaman zaman bu blogda uzaktan eğitim / e-öğrenme ile ilgili faydalı sitelere ve değerli kaynaklara yer veriyoruz. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) da bu kaynaklardan biri.

Yüksek öğrenim alanında çalışan pek çok üyeyi bünyesinde barındıran MERLOT web sitesinde uzaktan eğitimle ilgili pek çok malzeme mevcut. Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, düzgün şekilde sınıflandırılmış ve kolayca aranıp bulunabilen bu yapı gerek öğretim görevlileri gerekse öğrenciler için önemli bir oluşum.

Sınıflandırmaya bir örnek vermek için bilişsel bilimler (cognitive sciences) ile ilgili ders hazırlamaya çalışan bir öğretim görevlisinin MERLOT’tan kolayca nasıl faydalanabileceğini gösterelim:

(daha&helliip;)

Öğrencilerinizin Daha Çok Bilgiyi Kolayca Hatırlamasını Sağlayın Kasım 17, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, psikoloji, teorik.
1 comment so far

Akademik ya da profesyonel hayata yönelik olarak çalışan eğitimciler olarak tabii ki çok iyi e-learning dersleri hazırlamak isteriz. Her ne kadar tüm e-learning hedefleri aynı olmasa da bir ders tasarlarken öğrencinin o dersi çok daha kolay hatırlamasını ve gerçek
dünyada kullanmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır.

Bunun için öğrencinin e-learning dersinin içeriğini işlerken çalışan beyin süreçlerini anlamanız gerekmektedir. Bu yazıda bilişsel öğrenme teorisinden çok kısaca bahsedecek ve e-learning dersleri ile bağlantısı üzerinde duracağız.

(daha&helliip;)

Uzaktan Eğitimde Camia (Community) Etkinliğinin Önemi Kasım 2, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
1 comment so far

Gerek klasik, fiziksel, sınıf tabanlı eğitimde, gerekse Internet tabanlı uzaktan eğitim modellerinde insanların birlikte bir şeyler yapıp öğrenmelerinin önemi inkar edilemeyecek boyuttadır.

MERLOT Journal of Online Learning and Teaching dergisinin son sayısında Vesely, Bloom ve Sherlock’un “Key Elements of Building Online Community: Comparing Faculty and Student Perceptions” makalesi de bu önemli konuya değiniyor.

Bu önemli makalede gözümüze çarpan önemli noktaları kendi perspektifimizi de göz önünde bulundurarak özetlemek gerekirse:

(daha&helliip;)

Best Practices for Online Business Education – Uzaktan Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ekim 23, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, e-mba, mba, teorik.
3 comments

Kısa bir süre önce IRRODL (International Review of Research in Open and Distance Learning) dergisinde okuduğumuz ve John R. Grandzol ile Christian J. Grandzol tarafından yazılmış “Best Practices for Online Business Education” makalesi uzaktan ve bilgisayar tabanlı eğitim konusunda önemli noktalara değiniyor. Üzerinde durulan noktaların bizim de 8 yıla yakın uzaktan Internet tabanlı eğitim deneyimimizle uyumlu olduğunu belirtmekte fayda var.

Makale, uzaktan eğitimin gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ettiğini vurguluyor ve Sloan Consortium‘a göre özellikle ABD’de uzaktan eğitim / online learning ile ilgili tutarlı bir artış söz konusu. Bu hemen her sene %40 gibi bir oranda seyrediyor!

Swan (2003)’e göre Internet tabanlı dersler farklı açılardan düşünme, karmaşık anlama süreçlerini olgulaştırma ve tartışma kültürünü geliştirme gibi avantajlar getiriyor çünkü öğrenciye daha az ürkütücü bir ortamda rahat iletişim imkanı sunuyor. Internet tabanlı bir ders geliştirirken bunları göz önünde bulundurmak bir hayli önemli.

(daha&helliip;)