jump to navigation

CREST+: E-öğretimde Doğru Forum Soruları Oluşturma Modeli ve Teknikleri Kasım 29, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
8 comments

Daha önceki blog girdilerimizde uzaktan eğitim ve e-öğrenme ortamlarında karşılıklı etkileşimin ne kadar önemli olduğunu çeşitli örneklerle vurgulamıştık. Tamamen bilgisayar ve Internet üzerinden etkileşim kuran öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında etkileşimi, dolayısı ile eğitimin kalitesini artırmak için en sık başvurulan araçlardan biri de tartışma forumlarıdır. Öğretim görevlisi böyle
bir forumda belli tekniklere göre soru sorarsa hem sınıfın öğrenme performansını hem de sosyal etkileşimi artırabilir.

Akin ve Neal’in “CREST+ Model: Writing Effective Online Discussion Questions” başlıklı makalesi e-öğretim ortamlarında forum kullanımına ve özel olarak soru oluşturma tekniğine dair CREST+ isimli güzel bir teknik sunmaktadır.

CREST+ kısaltması, oluşturulacak sorularla ilgili şu bileşenleri içermektedir: C(ognitive), R(eading basis), E(xperiential possibility), ST(style and type), + (good structure).

(daha&helliip;)

Reklamlar

MERLOT: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching Kasım 27, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning.
1 comment so far

Zaman zaman bu blogda uzaktan eğitim / e-öğrenme ile ilgili faydalı sitelere ve değerli kaynaklara yer veriyoruz. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) da bu kaynaklardan biri.

Yüksek öğrenim alanında çalışan pek çok üyeyi bünyesinde barındıran MERLOT web sitesinde uzaktan eğitimle ilgili pek çok malzeme mevcut. Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, düzgün şekilde sınıflandırılmış ve kolayca aranıp bulunabilen bu yapı gerek öğretim görevlileri gerekse öğrenciler için önemli bir oluşum.

Sınıflandırmaya bir örnek vermek için bilişsel bilimler (cognitive sciences) ile ilgili ders hazırlamaya çalışan bir öğretim görevlisinin MERLOT’tan kolayca nasıl faydalanabileceğini gösterelim:

(daha&helliip;)

Öğrencilerinizin Daha Çok Bilgiyi Kolayca Hatırlamasını Sağlayın Kasım 17, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, psikoloji, teorik.
1 comment so far

Akademik ya da profesyonel hayata yönelik olarak çalışan eğitimciler olarak tabii ki çok iyi e-learning dersleri hazırlamak isteriz. Her ne kadar tüm e-learning hedefleri aynı olmasa da bir ders tasarlarken öğrencinin o dersi çok daha kolay hatırlamasını ve gerçek
dünyada kullanmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır.

Bunun için öğrencinin e-learning dersinin içeriğini işlerken çalışan beyin süreçlerini anlamanız gerekmektedir. Bu yazıda bilişsel öğrenme teorisinden çok kısaca bahsedecek ve e-learning dersleri ile bağlantısı üzerinde duracağız.

(daha&helliip;)

2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme Kasım 11, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, konferans.
add a comment

27-28 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası bir e-öğrenme konferansı düzenleniyor:

“27-29 Mart 2008 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme’nin amaçları arasında gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamak bulunmaktadır.

Uluslararası alanda düzenlenen bu konferansta e-öğrenme konusunda çalışmakta olan akademisyenler, sektör temsilcileri, devlet ve vakıf ilk ve orta öğretim okulları ve üniversitelerinden temsilcilerin çalışma alanlarında özgün bildiriler sunmaları ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaları beklenmektedir.”

Detaylı bilgi için: http://futurelearning.org.tr

EduGarage ve OSCELOT Kasım 6, 2007

Posted by uzaktanegitim in blackboard, e-öğrenme, e-learning, teknoloji.
add a comment

EduGarage kısa süre önce Blackboard online eğitim şirketi tarafından duyurulan yeni Bb geliştirici ağı.

Bu yeni geliştirici arayüzü ile Bb geleneksel alışkanlıkları bir kenara bırakıyor ve Wiki + Twitter tarzı bir camia ortamı oluşturmayı hedefliyor gibi görünüyor. EduGarage ortamı gelişticirilerin bir araya gelmeleri, fikir alışverişinde bulunmaları ve güçlü uzaktan eğitim araçları geliştirmeleri için gerekli kaynakları sağlayacak bir ortam.

Sitenin şu anda en ilgi çekici kısımlarından biri kamuya açık olarak sunulmuş olan “Blackboard Developers Conference 2007 presentations” bölümü. Burada konferanstaki prezentasyonların PowerPoint dosyalarına, videolarına ve örnek kodlara erişmek mümkün.

Elbette Blackboard altyapısını geliştirmek için kullanılan “Building Block”lar burada anlatılanlarla sınırlı değil. OSCELOT (Open Source Community for Educational Learning Objects and Tools) sitesi de açık kodlu pek çok uzaktan eğitim / online learning projesini bünyesinde barındırıyor. Buradaki açık kodlu ‘building block’ları inceleyerek kendi bloklarınızı geliştirmeye başlamanız mümkün.

Uzaktan Eğitimde Camia (Community) Etkinliğinin Önemi Kasım 2, 2007

Posted by uzaktanegitim in best practices, e-öğrenme, e-learning, teorik.
1 comment so far

Gerek klasik, fiziksel, sınıf tabanlı eğitimde, gerekse Internet tabanlı uzaktan eğitim modellerinde insanların birlikte bir şeyler yapıp öğrenmelerinin önemi inkar edilemeyecek boyuttadır.

MERLOT Journal of Online Learning and Teaching dergisinin son sayısında Vesely, Bloom ve Sherlock’un “Key Elements of Building Online Community: Comparing Faculty and Student Perceptions” makalesi de bu önemli konuya değiniyor.

Bu önemli makalede gözümüze çarpan önemli noktaları kendi perspektifimizi de göz önünde bulundurarak özetlemek gerekirse:

(daha&helliip;)