jump to navigation

‘Know-where’: 21. Yüzyılda E-Öğrenmeye Radikal Bir Yaklaşım (*) Temmuz 31, 2007

Posted by uzaktanegitim in e-öğrenme, e-learning, teorik.
5 comments

Bilgi kavramı ekonominin gelişimine bağlı olarak 21. yüzyılda radikal bir değişime uğramıştır. Bunu kavrayan e-öğrenme sistemleri başarılı olacaktır. Buna uygun bir yaklaşım geliştirmeyen sistemler ise ne kadar gelişmiş bir teknoloji kullanırlarsa kullansınlar uzun vadede başarısızlığa mahkumdurlar. “Eğitim, hayat boyu eğitimdir” fikri ise bir başka düşünceyi vurgulamaktadır: Bir e-öğrenme projesi zamansal ya da mekansal olarak kısıtlanamaz.

Yukarıdaki gerekçelerden ötürü bir e-öğrenme uygulaması ‘know-where’ kavramını içselleştirmiş ve uygulamaya geçirmiş olmalıdır. Bu kavram bilginin ‘know-what’ ve ‘know-how’ aşamalarından sonra gelen aşamasıdır. Bilgi artık biriktirilen statik ham veriden çıkmış, nerede olduğu bir kez tespit edildikten sonra entegre şekilde kullanılacak halde tutulan bir varlık haline dönüşmüştür.

Bilgi kavramı bir kez böyle tanımlandıktan sonra öğrenme de buna göre yeniden tanımlanmalıdır, dolayısı ile ‘öğrenme’ artık aktörler, kaynaklar ve diğer aktörler arasındaki bağlantıların şartlara uygun şekilde oluşturulması, güçlendirilmesi yahut zayıflatılması demektir. Bu tanım başarılı bir e-öğrenme yapısını mimarisini getireceği gibi insan beynindeki en temel öğrenme mekanizmalarına da paraleldir.

Bu makalemizde bilginin doğasını ‘bağlantıcı’ (connectivist) çerçevede tanımladıktan sonra bununla bağlantılı olarak bir e-öğrenme sisteminin sağlaması gereken kriterleri ele alacağız. Bu yeni perspektifin ne kadar avantajlı olduğuna dair argümanlarımızı ortaya koyduktan sonra mevcut e-öğrenme sistemlerinin dezavantajlarını belirteceğiz. (daha&helliip;)

Reklamlar

Hello world! Temmuz 26, 2007

Posted by uzaktanegitim in Uncategorized.
add a comment

“Hello, world!” cümlesi bir programlama klasiğidir ve biz de uzaktan eğitim, e-learning ve benzeri konularda güncel gelişmeleri, yapılan çalışmaları, ürün değerlendirmelerini, projelendirme ve değerlendirme yöntemlerini ele alacağımız bu blog ortamına böyle başlayalım dedik.